Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować bezpośrednio?
Może wolisz najpierw poobserwować naszą działalność spoełczną?

Stowarzyszenie „WIR Masz Głos” opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
Jesteśmy ludźmi, którzy również pracują zawodowo, mają swoje rodziny oraz życie prywatne. 

Z potrzeby serca dzielimy się z Wami
swoim wolnym czasem, wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem.

Stowarzyszenie "WIR Masz głos" w mediach społecznościowych

Prowadzimy także działalność w popularnych serwisach społecznościowych.
Zajmuje to również sporo czasu, ale mamy świadomość, że wielu z Was preferuje taką formę komunikacji.

Stowarzyszenie
WIR Masz Głos​

jest wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000899681
NIP: 8992898800
REGON: 388905588

Nr rachunku bankowego

logo mBank

PLN: 63 1140 2004 0000 3702 8127 7352