Dla mediów

Do pobrania
Identyfikacja wizualna, znaki graficzne, materiały reklamowe

Logo Stowarzyszenia "WIR Masz Głos"

Logo do umieszczenia na ciemnym tle. Logo nie zawiera obramowania. Czarne tło zostało użyte jako przykład.
Do pobrania plik w formacie „svg” spakowany jako „zip”.

Logo do umieszczenia na jasnym tle. Logo nie zawiera obramowania. Białe tło zostało użyte jako przykład.
Do pobrania plik w formacie „svg” spakowany jako „zip”.